Alle berichten

dinsdag, 26 februari 2019

Nieuwe bomen langs de Safariweg

Op woensdag 27 februari worden er bomen geplant langs de Safariweg bij de nieuwe parkeergarage Bisonspoor. Samen met de jonge bomen plant de gemeente ook in de bermen nieuwe bosplantsoen. En onder het geluidsscherm wordt klimop aangeplant.

maandag, 25 februari 2019

Nieuwsbulletin februari 2019

Informatieve raadscommissie 12 februari 2018

Op 12 februari 2019 vond een informatieve raadscommissie plaats over het masterplan Bisonspoor. Omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden konden de bijeenkomst bijwonen. Op die avond presenteerde projectmanager vanuit de gemeente, Ivo Bouwens, het plan voor het nieuwe Marktplein. Vanuit Winter Trust BV presenteerde Friso de Jong het masterplan Bisonspoor. En als laatste werd de commissie bijgepraat door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng over de uitkomsten van het parkeeronderzoek. Onderstaand een korte samenvatting van de presentaties.


Er is vergunning verleend voor het plaatsen van een grotere lichtkap op het midden-plein van het winkelcentrum Bisonspoor.

De constructie bestaat uit grote houten spanten. Het is (nog) niet bekend wie deze overkapping gaat bouwen. Meer informatie vindt u via: officielebekendmakingen

dinsdag, 15 januari 2019

Werkzaamheden gevels Bisonspoor

Vanaf 21 januari start Bouwbedrijf van den Engel B.V, in opdracht van Winter Trust BV., met werkzaamheden aan de gevels van het winkelcentrum Bisonspoor te Maarssen. Als eerste wordt een bouwterrein ingericht op een gedeelte van het marktplein. Daarna beginnen de werkzaamheden aan de gevels van de HEMA tot aan de Dirk. Medio juli 2019 is dit werk klaar.

In de bijgevoegde brief vindt u meer informatie hierover. Het formulier 'kentekenregistratie.pdf' kunt u digitaal invullen met Acrobat reader en mailen naar het email adres uit de brief. U kunt het ook afdrukken en daarna het ingevulde formulier scannen of fotograferen en mailen.

vrijdag, 21 december 2018

Nieuwsbulletin december 2018

Bijeenkomsten herinrichting marktplein

marktplein webDe gemeente heeft op 15 en 20 november bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en ondernemers om de plannen voor een nieuw marktplein toe te lichten. Het stedenbouwkundig bureau, buro MA.AN, heeft het ontwerp voor het nieuwe marktplein gepresenteerd. De aanwezigen waren positief over het nieuwe ontwerp maar zij uitten ook hun zorgen over de parkeerproblematiek in en rond Bisonspoor. Bewoners ervaren problemen met het vinden van een parkeerplek in de wijk. Hun zorgen nemen toe met de nieuwe ontwikkelingen in Bisonspoor: betaald parkeren in de nieuwe parkeergarage, het verdwijnen van de parkeerplekken op het marktplein en de bouw van twee nieuwe woontorens. Ook het treinstation Maarssen trekt veel forensen die hun auto overdag in de omliggende wijken parkeren. De zorgen over het parkeren zijn bekend bij de gemeente. De gemeente heeft toegezegd onderzoek uit te voeren om hiervoor een oplossing te vinden. Ook de klankbordgroep Bisonspoor2020 wordt hier actief bij betrokken. Medio januari 2019 organiseert de gemeente nog een informatieavond voor de winkeliers van Bisonspoor.

Pagina 3 van 12