Alle berichten

Op dinsdag 5 maart 2019 is het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat over de herontwikkeling van de parkeergarage (P2) met kantoortoren, samen met het tankstation en de garage. Ook de parkeerplaats (P3) achter de HEMA hoort erbij. Er zijn door de omgeving 31 zienswijzen ingediend. Samen met de uitvoerige behandeling in de commissie Fysiek domein heeft dit bijgedragen aan aanpassing van het bestemmingsplan.

dinsdag, 26 februari 2019

Nieuwe bomen langs de Safariweg

Op woensdag 27 februari worden er bomen geplant langs de Safariweg bij de nieuwe parkeergarage Bisonspoor. Samen met de jonge bomen plant de gemeente ook in de bermen nieuwe bosplantsoen. En onder het geluidsscherm wordt klimop aangeplant.

maandag, 25 februari 2019

Nieuwsbulletin februari 2019

Informatieve raadscommissie 12 februari 2018

Op 12 februari 2019 vond een informatieve raadscommissie plaats over het masterplan Bisonspoor. Omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden konden de bijeenkomst bijwonen. Op die avond presenteerde projectmanager vanuit de gemeente, Ivo Bouwens, het plan voor het nieuwe Marktplein. Vanuit Winter Trust BV presenteerde Friso de Jong het masterplan Bisonspoor. En als laatste werd de commissie bijgepraat door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng over de uitkomsten van het parkeeronderzoek. Onderstaand een korte samenvatting van de presentaties.


Er is vergunning verleend voor het plaatsen van een grotere lichtkap op het midden-plein van het winkelcentrum Bisonspoor.

De constructie bestaat uit grote houten spanten. Het is (nog) niet bekend wie deze overkapping gaat bouwen. Meer informatie vindt u via: officielebekendmakingen

dinsdag, 15 januari 2019

Werkzaamheden gevels Bisonspoor

Vanaf 21 januari start Bouwbedrijf van den Engel B.V, in opdracht van Winter Trust BV., met werkzaamheden aan de gevels van het winkelcentrum Bisonspoor te Maarssen. Als eerste wordt een bouwterrein ingericht op een gedeelte van het marktplein. Daarna beginnen de werkzaamheden aan de gevels van de HEMA tot aan de Dirk. Medio juli 2019 is dit werk klaar.

In de bijgevoegde brief vindt u meer informatie hierover. Het formulier 'kentekenregistratie.pdf' kunt u digitaal invullen met Acrobat reader en mailen naar het email adres uit de brief. U kunt het ook afdrukken en daarna het ingevulde formulier scannen of fotograferen en mailen.

Pagina 3 van 12