Alle berichten

vrijdag, 21 december 2018

Nieuwsbulletin december 2018

Bijeenkomsten herinrichting marktplein

marktplein webDe gemeente heeft op 15 en 20 november bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en ondernemers om de plannen voor een nieuw marktplein toe te lichten. Het stedenbouwkundig bureau, buro MA.AN, heeft het ontwerp voor het nieuwe marktplein gepresenteerd. De aanwezigen waren positief over het nieuwe ontwerp maar zij uitten ook hun zorgen over de parkeerproblematiek in en rond Bisonspoor. Bewoners ervaren problemen met het vinden van een parkeerplek in de wijk. Hun zorgen nemen toe met de nieuwe ontwikkelingen in Bisonspoor: betaald parkeren in de nieuwe parkeergarage, het verdwijnen van de parkeerplekken op het marktplein en de bouw van twee nieuwe woontorens. Ook het treinstation Maarssen trekt veel forensen die hun auto overdag in de omliggende wijken parkeren. De zorgen over het parkeren zijn bekend bij de gemeente. De gemeente heeft toegezegd onderzoek uit te voeren om hiervoor een oplossing te vinden. Ook de klankbordgroep Bisonspoor2020 wordt hier actief bij betrokken. Medio januari 2019 organiseert de gemeente nog een informatieavond voor de winkeliers van Bisonspoor.

Maandagavond 10 december zijn voorlopige aanpassingen gemaakt aan het kruispunt ingang Antilopespoor en de nieuwe parkeergarage Bisonspoor. Hier staan nu blokken die het verkeer beter begeleiden. Verkeer komende vanaf het station naar de wijk Antilopespoor neemt voortaan de lus ter hoogte van het politiebureau om de wijk in te komen. Door het slechte weer is niet al het werk uitgevoerd. De verlichting van de zebrapaden wordt maandag 17 december afgemaakt.

Al snel na de oplevering van de Safariweg op 19 september bleek dat het kruispunt tegenover de ingang van de wijk antilopespoor en de nieuwe parkeergarage Bisonspoor niet goed functioneerde. Voor bewoners en andere weggebruikers was het gebruik ervan onduidelijk. De gemeente heeft het ontwerp opnieuw onderzocht en gaat het kruispunt aanpassen. Maandag 10 december worden, eerst als proef, aanpassingen aan het kruispunt gedaan.

vrijdag, 16 november 2018

Bestemmingsplan Bisonspoor 2020

15 november 2018 - Het college van B&W heeft in haar vergadering van 13 november 2018 besloten om het ontwerpbestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
Gedurende 6 weken konden inwoners hun mening over de plannen geven. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. De zogenoemde zienswijzen zijn vervolgens beoordeeld en verwerkt.
Op basis daarvan is het ontwerpbestemmingsplan op onderstaande onderdelen aangepast. De raad zal op 29 januari 2019 hierover besluiten.

De renovatie van BISON shopping center is in volle gang. Een nieuwe parkeergarage is opgeleverd en ook de Safariweg ter hoogte hiervan is opnieuw ingericht. Winter Trust start binnenkort met het aanbrengen van een nieuwe gevel rond het winkelcentrum. Als dit werk ter hoogte van het marktplein klaar is kan de gemeente medio 2019 starten met de herinrichting van het plein. De gemeente organiseert twee bijeenkomsten om de plannen voor een nieuw marktplein toe te lichten.

dinsdag, 30 oktober 2018

Er komt weer groen langs Safariweg

Maandag 29 oktober is het geluidsscherm langs de Safariweg geplaatst. Het scherm vermindert de geluidsoverlast van het verkeer op de Safariweg voor bewoners van de wijken Antilopespoor/ Waterstede. Het loopt vanaf de in- en uitgang Antilopespoor richting het ING kantoor. Binnen een paar weken wordt de klimop, die erover heen gaat groeien, geplant. En ook worden dan de bomen, heesters en haag geplant. Tijdens een bewonersavond hebben direct aanwonenden samen met een bomendeskundige van de gemeente hier een keuze voor gemaakt.

Pagina 4 van 12