Alle berichten

Komende week vinden er werkzaamheden plaats aan de loopbrug tussen de nieuwe parkeergarage en het Bison Shopping center.
Daartoe wordt de Binnenring Bisonspoor vanaf dinsdag 4 september tot en met donderdag 6 september, vanaf 21.00 tot 06.00 uur, ter hoogte van de Albert Heijn afgesloten voor het verkeer. Vanwege de veiligheid vinden deze werkzaamheden buiten de openingstijden van het winkelcentrum plaats.

Op vrijdag 24 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor zes weken lang ter inzage.
Van 24 augustus t/m 4 oktober kunt u hierop een zienswijze in dienen. In dit bericht leest u meer over de inhoud van het bestemmingsplan, de procedure en de mogelijkheid om de plannen te bekijken.

vrijdag, 27 juli 2018

Update werkzaamheden Safariweg

De wegwerkzaamheden aan de Safariweg zijn in volle gang.
Op vrijdag 27 juli wordt de laatste hand gelegd aan de eerste fase van de Safariweg, aan de kant van de wijk Antilopespoor. De weghelft wordt geasfalteerd. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren zal het in- en uitgaande verkeer van Antilopespoor via Waterstede worden omgeleid met verkeersregelaars.

De gemeente Stichtse Vecht heeft op 16 juli 2018 de vergunning voor de in- en uitrit van de nieuwe parkeergarage P1 verleend.

Vragen over het besluit?
Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.
U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

Bijgaand de brief die is verstuurd aan bewoners, winkeliers en kantoorhuurders m.b.t. werkzaamheden in de komede weken.

Pagina 6 van 12