Alle berichten

De gemeente Stichtse Vecht heeft op 16 juli 2018 de vergunning voor de in- en uitrit van de nieuwe parkeergarage P1 verleend.

Vragen over het besluit?
Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.
U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

Bijgaand de brief die is verstuurd aan bewoners, winkeliers en kantoorhuurders m.b.t. werkzaamheden in de komede weken.

Het werk aan de nieuwe parkeergarage P1 van BISON shopping center is in volle gang. De lijnen van het nieuwe gebouw naast de Safariweg zijn goed te zien. Vanaf maandag 25 juni 2018 starten de wegwerkzaamheden om het stuk van de Safariweg naast de parkeergarage opnieuw in te richten. Eind september 2018 is het werk klaar.

Op 24 mei heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een ontvangstruimte bovenop het dak van het winkelcentrum.
Deze ontvangstruimte sluit aan op de loopbrug die de parkeergarage verbindt met het winkelcentrum en de kantoren gelegen op de 2de verdieping van het complex. Daarnaast zal ook een vergadercentrum worden gerealiseerd.

Heeft u bezwaren tegen deze vergunning dan leest hier hoe u bezwaar kunt maken.

In en rondom BISON Shopping Center gaat de komende jaren veel gebeuren. Winter Trust BV bouwt aan een omgeving waar je heerlijk kunt winkelen en comfortabel kunt wonen. Op dit moment wordt de nieuwe P1-garage gebouwd en zijn de voorbereidingen voor het aanpassen van de Safariweg in volle gang. Daarvoor gaan nu eerst de bomen die langs de weg staan verdwijnen. Vanaf maandag 18 juni worden de bomen gekapt.

Van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni a.s. zal de binnenring Bisonspoor ter hoogte van de ingang van de AH vestiging vanaf 21.00 tot 08.00 uur afgesloten zijn voor alle verkeer. Aan de Stegge zal dan de verbindingsbrug tussen garage en winkelcentrum inhijsen.

Deze afsluiting is noodzakelijk vanwege de veiligheid, de werkzaamheden kunnen alleen buiten de openingstijden van het winkelcentrum plaatsvinden. Er wordt alles aan gedaan om de overlast tot een minimum te beperken maar enige overlast kan niet geheel voorkomen worden.

Pagina 6 van 11