Alle berichten

Het werk aan de nieuwe parkeergarage P1 van BISON shopping center is in volle gang. De lijnen van het nieuwe gebouw naast de Safariweg zijn goed te zien. Vanaf maandag 25 juni 2018 starten de wegwerkzaamheden om het stuk van de Safariweg naast de parkeergarage opnieuw in te richten. Eind september 2018 is het werk klaar.

Op 24 mei heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een ontvangstruimte bovenop het dak van het winkelcentrum.
Deze ontvangstruimte sluit aan op de loopbrug die de parkeergarage verbindt met het winkelcentrum en de kantoren gelegen op de 2de verdieping van het complex. Daarnaast zal ook een vergadercentrum worden gerealiseerd.

Heeft u bezwaren tegen deze vergunning dan leest hier hoe u bezwaar kunt maken.

In en rondom BISON Shopping Center gaat de komende jaren veel gebeuren. Winter Trust BV bouwt aan een omgeving waar je heerlijk kunt winkelen en comfortabel kunt wonen. Op dit moment wordt de nieuwe P1-garage gebouwd en zijn de voorbereidingen voor het aanpassen van de Safariweg in volle gang. Daarvoor gaan nu eerst de bomen die langs de weg staan verdwijnen. Vanaf maandag 18 juni worden de bomen gekapt.

Van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni a.s. zal de binnenring Bisonspoor ter hoogte van de ingang van de AH vestiging vanaf 21.00 tot 08.00 uur afgesloten zijn voor alle verkeer. Aan de Stegge zal dan de verbindingsbrug tussen garage en winkelcentrum inhijsen.

Deze afsluiting is noodzakelijk vanwege de veiligheid, de werkzaamheden kunnen alleen buiten de openingstijden van het winkelcentrum plaatsvinden. Er wordt alles aan gedaan om de overlast tot een minimum te beperken maar enige overlast kan niet geheel voorkomen worden.

Om u een beter inzicht te geven in de verschillende projectonderdelen van het project Bisonspoor2020 hebben wij een interactieve kaart ontwikkeld op de website www.bisonspoor2020.nl.

Wat zijn de plannen?

Voor de herontwikkeling van Bisonspoor Shoppingcentre en haar omgeving bouwt Winter Trust een nieuwe parkeergarage op de huidige locatie van de P1-parkeergarage. De nieuwe parkeergarage krijgt een capaciteit van ruim 1100 parkeerplaatsen.

De in- en uitgang komt aan de Safariweg ter hoogte van Antilopespoor. Bij de nieuwe parkeergarage is het niet meer mogelijk om vanuit de Antilopespoor door de parkeergarage naar het winkelcentrum te lopen.
Voetgangers kunnen aan de oost- en westzijde om het gebouw heen lopen. Fietsers kunnen alleen aan de oostzijde om de parkeergarage fietsen naar het winkelcentrum.

Pagina 7 van 12