Alle berichten

Vanaf aanstaande vrijdag 2 maart zijn vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur verkeersbegeleiders actief voor het begeleiden van het verkeer en (indien noodzakelijk) het afsluiten van de binnenring van Bisonspoor en het parkeerterrein AH/Dirk.

Zie voor meer informatie de Bison Shopping Center Nieuwsbrief

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht het stedenbouwkundig kader en Beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van Bisonspoor vastgesteld. Eén van de onderdelen van het plan is transformatie van de P2-locatie tot woongebied met commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Om de transformatie mogelijk te maken doorloopt de gemeente een procedure om een nieuw bestemmingsplan te wijzigen.
In het bestemmingsplan staan regels voor bouwen en gebruiken van gronden: welke functies zijn toegestaan (wonen, maatschappelijk, kantoor of bedrijf) en welke bebouwing is toegestaan op de betreffende gronden.

woensdag, 21 februari 2018

Tijdelijke afsluiting donderdagmiddag

Aanstaande donderdag 22 februari wordt vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur zowel de binnenring van Bisonspoor (ter hoogte van het parkeerterrein AH/Dirk) alsmede het parkeerterrein AH/Dirk tijdelijk afgesloten.
Winkels blijven gewoon bereikbaar.

Zie voor meer informatie de Bison Shopping Center Nieuwsbrief

maandag, 19 februari 2018

Verwijdering brugverbinding P1

De brugverbinding die de verbinding maakt van P1 naar Bisonspoor is verwijderd van zaterdag op zondagnacht. Omdat voor de uitvoer van de werkzaamheden de weg moest worden afgesloten zijn deze werkzaamheden uitgevoerd buiten de openingstijden van het winkelcentrum en kantorencomplex. Hiervoor is door Winter Trust een verkeersbegeleider ingezet om verkeer te verwijzen naar een alternatieve rijroute. De werkzaamheden zijn eenmalig. De vergunning voor de afwijkende tijden van de sloopwerkzaamheden is, om de sloop niet te vertragen, in dezelfde week verleend als de aanvraag is binnengekomen. Een belangrijke restrictie was dat de sloper de omwonenden hiervan op de hoogte moet stellen. Inmiddels hebben wij begrepen dat dit niet of onvoldoende is gebeurd.

Donderdag 8 februari j. is de samenwerkingsovereenkomst tussen ontwikkelaar Maatschappij Doelenstraat B.V. (Wintertrust) en de gemeente getekend waarin de afspraken zijn vastgelegd over de ontwikkeling van het winkelcentrumgebied Bisonspoor.
Onder andere de bouw van de woontorens op de locatie P2, de bouw van een appartementencomplex op de locatie van het politiebureau en de inrichting van de openbare ruimte zijn opgenomen in de overeenkomst.

Deze overeenkomst ligt in de lijn met het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan dat door de gemeenteraad op 30 januari 2018 gewijzigd heeft vastgesteld.

Deze week is Wintertrust begonnen met de sloop van parkeergarage P1 bij het winkelcentrum Bisonspoor. Sinds afgelopen maandag is P1 dan ook afgesloten voor het publiek. Om de parkeerdruk op de piekmomenten op te vangen, zijn door de gemeente in de openbare ruimte (tijdelijk) extra parkeerplaatsen gemaakt. Update 9 2 2018 2Daarnaast is de zaterdagmarkt verplaatst naar de locatie bij Safari en is een blauwe zone ingericht. Deze maatregelen zijn getroffen om zo de resterende parkeermogelijkheden in het gebied zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Op deze manier faciliteren we als gemeente zoveel mogelijk om de parkeeroverlast te beperken. Het is aan de ontwikkelaar/ eigenaar van Bisonspoor om in het gehele gebied extra maatregelen te treffen om het parkeren verder te faciliteren. Wintertrust zet verkeersregelaars in.

De komende tijd zullen wij de situatie monitoren en waar nodig bijsturen.

Pagina 9 van 12