Alle berichten

donderdag, 22 maart 2018

Parkeerbalans onderzoek

Voor de verbouwing van het winkelcentrum Bisonspoor is een parkeerbalans opgesteld. In het centrumgebied Bisonspoor verandert namelijk de komende jaren de structuur aan parkeervoorzieningen.

Bestaande voorzieningen, zoals P2 gaan weg en er worden nieuwe voorzieningen bijgebouwd (bijvoorbeeld op P1). Om de effecten hiervan op de parkeerdruk te toetsen is een parkeerbalans opgesteld. Hieruit blijkt dat er in de nieuwe situatie op alle dagen voldoende parkeercapaciteit is.

In de bijlage het volledige parkeerbalans onderzoek.

Binnenkort wordt gestart met de bouw van de nieuwe parkeergarage die in de plaats komt van de oude P1 parkeergarage bij BISON Shopping Center. In de week van 19 maart maakt Boverhoff Sloopwerken plaats voor bouwbedrijf Aan de Stegge Twello. Op dit moment wordt op het bouwterrein nog gewerkt aan het scheiden en afvoeren van het sloopmateriaal zodat dit kan worden gerecycled. Daarna neemt Aan de Stegge de werkzaamheden over door te starten met het aanbrengen van boorpalen.

maandag, 12 maart 2018

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van Bisonspoor vastgesteld. Eén van de onderdelen in dit kader is de (her)ontwikkeling van de locaties P2 en P3 langs de binnenring van Bisonspoor.

Vanaf aanstaande vrijdag 2 maart zijn vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur verkeersbegeleiders actief voor het begeleiden van het verkeer en (indien noodzakelijk) het afsluiten van de binnenring van Bisonspoor en het parkeerterrein AH/Dirk.

Zie voor meer informatie de Bison Shopping Center Nieuwsbrief

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht het stedenbouwkundig kader en Beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van Bisonspoor vastgesteld. Eén van de onderdelen van het plan is transformatie van de P2-locatie tot woongebied met commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Om de transformatie mogelijk te maken doorloopt de gemeente een procedure om een nieuw bestemmingsplan te wijzigen.
In het bestemmingsplan staan regels voor bouwen en gebruiken van gronden: welke functies zijn toegestaan (wonen, maatschappelijk, kantoor of bedrijf) en welke bebouwing is toegestaan op de betreffende gronden.

woensdag, 21 februari 2018

Tijdelijke afsluiting donderdagmiddag

Aanstaande donderdag 22 februari wordt vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur zowel de binnenring van Bisonspoor (ter hoogte van het parkeerterrein AH/Dirk) alsmede het parkeerterrein AH/Dirk tijdelijk afgesloten.
Winkels blijven gewoon bereikbaar.

Zie voor meer informatie de Bison Shopping Center Nieuwsbrief

Pagina 9 van 12