Alle berichten

21 december 2017 - Het college van B&W heeft besloten de vaart in de ontwikkeling van Bisonspoor 2020 te houden. Nog voor het kerstreces zijn twee belangrijke documenten vastgesteld. Deze gaan nu naar de raad van 30 januari 2018, om ook door hun vastgesteld te worden. Het gaat om het stedenbouwkundig kader voor de architectuur én het beeldkwaliteitplan voor de openbare ruimte voor het hele gebied rondom het winkelcentrum Bisonspoor.

De Visuals van parkeergarage zijn bekend gemaakt.
Lees er meer over in dit artikel:  nieuwe parkeergarage Bisonspoor gaat de hoogte in .

Hieronder leest u de gemeentelijke verslaglegging van de peilende commissie op 12 september.

De heer Riffeser spreekt in namens Wintertrust. Houdt een pleidooi voor het project Bisonspoor 2020 en met name voor de twee hoge woontorens. Hij vraagt de commissie of zij zo ver zijn om in te stemmen met het realiseren van deze woontorens. De heer Pichler is de architect van de woontorens. Hij geeft een toelichting op zijn ontwerp. Hij heeft geprobeerd een verbinding te maken tussen het oude dorp en het modernere Maarssenbroek. Zijn ontwerp is gebaseerd op het uitgangspunt om geen schaduwvorming te krijgen op de gebouwen in de omgeving.

woensdag, 04 oktober 2017

Voorbereidende werkzaamheden gestart

Voorbereidende werkzaamheden gestart – parkeervoorzieningen blijven in drukke najaar gewoon beschikbaar
Helaas is de geplande sloop van de eerste fase van P1 niet op 14 augustus gestart. Ondanks veelvuldig contact met het bedrijf dat de sloop zou uitvoeren, bleek dat zij zich niet konden houden aan de afgesproken deadline. Inmiddels is er met de sloper gekeken naar een nieuwe, geschikte datum voor de start van de werkzaamheden. Er is besloten om vanaf 2 januari 2018 het gehele parkeerdek en de toren in 1 fase te slopen. De start van de nieuwbouw blijft gewoon volgens planning op half maart 2018 staan.

dinsdag, 26 september 2017

Tijdelijke herinrichting marktplein

Vorige week is het nieuwe appartementencomplex op de locatie van de voormalige bibliotheek Maarssenbroek opgeleverd en zijn de hekken rondom het bouwterrein verwijderd.

Nu het bouwterrein weer weg is, is deze week het marktplein opnieuw ingericht als parkeerterrein. Dit sluit aan bij de huidige belijning op het marktplein. Deze inrichting is van tijdelijke aard.
Op het moment dat de nieuwe parkeergarage voor Bisonspoor (P1) is opgeleverd zal gestart worden met het herinrichten van het marktplein. Het idee is om het marktplein uiteindelijk autoluw te maken.

Momenteel staan nog een aantal lantarenpalen niet op de juiste plaats, dit wordt op een later moment herplaatst.

De achtste etage van een van een van de kantoortorens op Bisonspoor was de locatie van de eerste van een reeks van drie bijeenkomsten voor ondernemers, kantoorhuurders en omwonenden.

Deze eerste bijeenkomst werd specifiek ingericht om de winkeliers van BISON Shopping Center. Zij konden op deze wijze optimaal geïnformeerd worden over de projectonderdelen die voor hen van belang zijn. Een grote en zeer betrokken groep was aanwezig voor de presentatie van Claudio Riffeser, Managing Director van Winter Trust.

Pagina 11 van 12