Alle berichten

Op 20 december 2016 is door de gemeenteraad het Ambitiedocument Bisonspoor vastgesteld. In dit document is de ambitie opgenomen van de gemeente Stichtse Vecht om samen met Winter Trust (eigenaar van het complex) te zorgen voor een upgrading van het gebied.
Een van de vervolgstappen die gedurende 2017 zijn opgepakt is het ontwikkelen van een concept stedenbouwkundig kader. Hierin krijgen architectuur, samenhang van de openbare ruimte op en rondom winkelcentrum Bisonspoor vorm. In het plan worden verschillende aspecten behandeld, van ontwerpafwegingen tot technische randvoorwaarden.

Bisonspoor is in 2020 het kloppend hart van de wijk. Een modern en prettig centrum waar je kunt genieten, ontwikkelen, ondernemen en werken. Een prettige en bedrijvige plek voor bewoners, werknemers en ondernemers. Deze doelstelling is de rode draad in de projectonderdelen van het project: Bisonspoor 2020. Een visie gedragen door gemeente Stichtse Vecht en Winter Trust.

Pagina 12 van 12