Alle berichten

vrijdag, 27 juli 2018

Update werkzaamheden Safariweg

De wegwerkzaamheden aan de Safariweg zijn in volle gang.
Op vrijdag 27 juli wordt de laatste hand gelegd aan de eerste fase van de Safariweg, aan de kant van de wijk Antilopespoor. De weghelft wordt geasfalteerd. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren zal het in- en uitgaande verkeer van Antilopespoor via Waterstede worden omgeleid met verkeersregelaars.

De gemeente Stichtse Vecht heeft op 16 juli 2018 de vergunning voor de in- en uitrit van de nieuwe parkeergarage P1 verleend.

Vragen over het besluit?
Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.
U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

Bijgaand de brief die is verstuurd aan bewoners, winkeliers en kantoorhuurders m.b.t. werkzaamheden in de komede weken.

Het werk aan de nieuwe parkeergarage P1 van BISON shopping center is in volle gang. De lijnen van het nieuwe gebouw naast de Safariweg zijn goed te zien. Vanaf maandag 25 juni 2018 starten de wegwerkzaamheden om het stuk van de Safariweg naast de parkeergarage opnieuw in te richten. Eind september 2018 is het werk klaar.

Op 24 mei heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een ontvangstruimte bovenop het dak van het winkelcentrum.
Deze ontvangstruimte sluit aan op de loopbrug die de parkeergarage verbindt met het winkelcentrum en de kantoren gelegen op de 2de verdieping van het complex. Daarnaast zal ook een vergadercentrum worden gerealiseerd.

Heeft u bezwaren tegen deze vergunning dan leest hier hoe u bezwaar kunt maken.

Pagina 6 van 11