Alle berichten

Donderdag 8 februari j. is de samenwerkingsovereenkomst tussen ontwikkelaar Maatschappij Doelenstraat B.V. (Wintertrust) en de gemeente getekend waarin de afspraken zijn vastgelegd over de ontwikkeling van het winkelcentrumgebied Bisonspoor.
Onder andere de bouw van de woontorens op de locatie P2, de bouw van een appartementencomplex op de locatie van het politiebureau en de inrichting van de openbare ruimte zijn opgenomen in de overeenkomst.

Deze overeenkomst ligt in de lijn met het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan dat door de gemeenteraad op 30 januari 2018 gewijzigd heeft vastgesteld.

Deze week is Wintertrust begonnen met de sloop van parkeergarage P1 bij het winkelcentrum Bisonspoor. Sinds afgelopen maandag is P1 dan ook afgesloten voor het publiek. Om de parkeerdruk op de piekmomenten op te vangen, zijn door de gemeente in de openbare ruimte (tijdelijk) extra parkeerplaatsen gemaakt. Update 9 2 2018 2Daarnaast is de zaterdagmarkt verplaatst naar de locatie bij Safari en is een blauwe zone ingericht. Deze maatregelen zijn getroffen om zo de resterende parkeermogelijkheden in het gebied zo efficiƫnt mogelijk te gebruiken.

Op deze manier faciliteren we als gemeente zoveel mogelijk om de parkeeroverlast te beperken. Het is aan de ontwikkelaar/ eigenaar van Bisonspoor om in het gehele gebied extra maatregelen te treffen om het parkeren verder te faciliteren. Wintertrust zet verkeersregelaars in.

De komende tijd zullen wij de situatie monitoren en waar nodig bijsturen.

De meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdag in met het stedenbouwkundig kader voor Bisonspoor, dat via een bestemmingsplan nog nader wordt ingevuld.

Zie een van de artikelen die hierover verscheen op RTV Stichtsevecht

 

In januari is gestart met de sloop en bouw van de nieuwe 5-laagse parkeergarage met ca. 1.100 parkeerplaatsen die in oktober 2018 gereed zal zijn.

In en rondom BISON Shopping Center gaat in 2018 veel gebeuren. Inmiddels is de eerste stap gezet. Er is begonnen met de sloop en bouw van parkeergarage P1 bij Bisonspoor. Gevolg is dat de doorsteek voor voetgangers door de parkeergarage naar het winkelcentrum in verband met veiligheid dicht gaat.

Maandag 8 januari start Bovenhoff B.V. met de (sloop)werkzaamheden voor de nieuwe parkeergarage. De winkels blijven gewoon bereikbaar, met de auto kun je gratis blijven parkeren, volg hiervoor borden & aanwijzingen op locatie.

Onze excuses voor het ongemak, we werken hard aan de nieuwe voorzieningen.

Pagina 9 van 11