Nieuwe parkeergarage

Nieuwe parkeergarage

Op deze locatie komt een nieuwe parkeergarage met vijf verdiepingen

Lees meer

Nieuwe woontoren

Nieuwe woontoren

De huidige leegstaande kantoortoren en de verouderde parkeergarage worden vervangen door een appartementencomplex

Lees meer

Winkelcentrum

Winkelcentrum

Het winkelcentrum krijgt in- en extern een eigentijdse uitstraling

Lees meer

Bisonmarkt

Bisonmarkt

De Bisonmarkt krijgt een moderne en frisse uitstraling met meer groen en een speelplek voor de kinderen

Lees meer

Nieuwbouw

bouwlocatie op locatie van oude kantoortoren op P1, alleen nog verkennende studie.

Lees meer

Huidige politiebureau

Mogelijke locatie voor een opvallend en uitnodigend gebouw met een hoogte van 40 meter. Hieromtrent is dus nog geen besluit genomen

Lees meer

P3 parkeerterrein achterzijdeHEMA

Diverse nieuwe functies boven huidige bevoorrading

Lees meer

Openbare ruimte

Openbare ruimte

De openbare ruimte rondom het winkelcentrum wordt ingericht met dezelfde uitstraling als het toekomstige marktplein.

Lees meer

Bisonstaete

Dit project zal pas in een latere fase worden uitgewerkt

Lees meer

P&R

P&R parkeervoorziening, maakt deel uit van het upgraden van de bereikbaarheid van Maarssenbroek

Lees meer

Bisonspoor 332

Visuele aansluiting tussen Bisonspoor en de wijk Duivenkamp. Wordt in een laatste fases onderzocht

Lees meer

Nieuw Business Benter

Nieuw Business Benter

Aan het bestaande kantorencomplex zal een nieuw business center worden toegevoegd.

Lees meer

  Interactieve kaart

  Bovenstaande projectonderdelen maken onderdeel uit van een meerjarenplan voor het grotere gebied rondom winkelcentrum Bisonspoor genaamd Bisonspoor 2020.Winter Trust en de Gemeente Stichtse Vecht werken samen op een aantal belangrijke project onderdelen.

  In onderstaande omschrijvingen staan ook projectonderdelen die nog in een verkennend stadium verkeren of die mogelijk door andere partijen dan de nu betrokken partijen worden opgepakt.

  De gemeente heeft een stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan vastgesteld. De stukken beschrijven de ideeën en mogelijkheden voor het gebied. Daarnaast is het middel waaraan getoetst kan worden.

  Ieder onderdeel kent zijn eigen dynamiek, fasering en besluitvormingstraject. Dit is per onderdeel apart benoemd bij “veel gestelde vragen”.
  Een aantal afzonderlijk projectonderdelen zijn voor uitwerking en realisatie echter nog afhankelijk van verdere studie en overleggen met betrokken partijen. Ze zijn in onderstaande projectopsomming echter wel opgenomen voor de volledigheid.

  Afdrukken E-mailadres