woensdag, 06 maart 2019

Bestemmingsplan P2 & P3 Bisonspoor vastgesteld

Op dinsdag 5 maart 2019 is het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat over de herontwikkeling van de parkeergarage (P2) met kantoortoren, samen met het tankstation en de garage. Ook de parkeerplaats (P3) achter de HEMA hoort erbij. Er zijn door de omgeving 31 zienswijzen ingediend. Samen met de uitvoerige behandeling in de commissie Fysiek domein heeft dit bijgedragen aan aanpassing van het bestemmingsplan.

Op de locatie van de parkeergarage P2 met kantoortoren komen maximaal 360 appartementen waaronder een deel in de sociale sector (circa 21 %). Het plan komt tegemoet aan de vraag naar meer woningen in onze gemeente. Er mogen gebouwen van 70 en 60 meter hoog gebouwd worden. Daarnaast komt op de P3 locatie een zorgcomplex dat bestaat uit een zorgcentrum met zorgwoningen. De begane grond blijft een laad- en loszone voor het winkelcentrum. Op de locatie van het tankstation en de garage kan het nieuwe politiedistrictskantoor gebouwd worden als ontwikkelaar WinterTrust overeenstemming bereikt met de politie. Het bestemmingsplan biedt de kaders waarbinnen de herontwikkeling plaats kan vinden.

Parkeren
Omwonenden maken zich zorgen over een toename van de parkeeroverlast door de ontwikkelingen. De gemeente heeft om die reden een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Hierin worden aanbevelingen gedaan om de parkeerdruk te verminderen. Voor de zomer komt het college met een concreet voorstel over een oplossing. In de tussentijd stelt Winter Trust in de nieuwe parkeergarage tijdelijk gratis 100 extra plaatsen (op kenteken) beschikbaar voor bewoners. Na de sloop van P2 wordt het terrein door Winter Trust voor minimaal 1 jaar ter beschikking gesteld als parkeerterrein.

Laatste wijziging woensdag, 06 maart 2019 10:28