woensdag, 10 april 2019

Uitnodiging participatietraject herontwikkeling locaties P2 & P3 Bisonspoor Maarssen

Wintertrust start participatie met inwoners op om tot een mooi ontwerp te komen voor woontorens Bisonspoor.

Wilt u meedenken? Lees in de Uitnodiging participatie Bisonspoor hoe dit kan en binnen welke kaders.

Laatste wijziging woensdag, 10 april 2019 16:30