vrijdag, 03 mei 2019

Participatiegroep Bisonspoor P2 en P3 van start

Een participatiegroep voor het ontwerp van de woongebouwen P2 en P3 in Bisonspoor heeft met elkaar en de architecten en ontwikkelaar kennis gemaakt tijdens een eerste bijeenkomst op 24 april. Tijdens het eerste overleg hebben de deelnemers gesproken over hun ideeën en zorgen voor het ontwerp van de gebouwen.

Verschillende omwonenden en belangstellenden hebben gereageerd op de oproep van ontwikkelaar Winter Trust om in een participatiegroep mee te praten over het ontwerp van de gebouwen P2 en P3. De deelnemers zijn tussen de 27 en 70 jaar. Veel mensen komen uit Maarssen. Enkele leden waren eerder al lid van de gemeentelijke klankbordgroep. Iemand meldt dat zij mogelijk interesse heeft in een appartement. Anderen geven aan dat zij willen zorgen voor een mooi uitzicht. De professionele achtergrond van de deelnemers is divers.

In het eerste gesprek met de architecten en met elkaar bespraken deelnemers de randvoorwaarden voor het ontwerp. Verschillende onderwerpen die belangrijk zijn bij het ontwerp kwamen op tafel zoals het parkeren, het beperken van windhinder en de kansen om duurzaam te bouwen. Tijdens een volgend overleg bespreekt de participatiegroep de mogelijkheden om de woongebouwen vorm te geven.

Dit bericht is afkomstig is van Winter Trust.

Laatste wijziging vrijdag, 03 mei 2019 08:12