woensdag, 26 juli 2017

Sfeerverslag inloopbijeenkomst Bisonspoor2020 op 4 juli 2017

Bisonspoor is in 2020 het kloppend hart van de wijk. Een modern en prettig centrum waar je kunt genieten, ontwikkelen, ondernemen en werken. Een prettige en bedrijvige plek voor bewoners, werknemers en ondernemers. Deze doelstelling is de rode draad in de projectonderdelen van het project: Bisonspoor 2020. Een visie gedragen door gemeente Stichtse Vecht en Winter Trust.

De achtste etage van een van de kantoortorens was de locatie van de inloopbijeenkomst en bood prachtig uitzicht over het hele gebied. Bezoekers konden dan ook vanuit diverse zijden zien welke delen van het project waar plaats gaat vinden. Artist impressies van het winkelcentrum na de renovatie, het nieuwe business center en de concept schetsen van de woontoren boden een doorkijkje in de toekomst. In 3D kon men ook de nieuwe parkeergarage verkennen, of de nieuwe opzet van het middenplein van het winkelcentrum ervaren. Ook maquettes met omgevingssituatie boden handvatten voor de hoe en wat van de ontwikkelingen.

Tijdens de inloopbijeenkomst op 4 juli maakten geïnteresseerden kennis met medewerkers van Winter Trust en de gemeente. Ook konden ze vragen stellen over de plannen. Ruim 60 belangstellenden, bewoners, betrokkenen maakten gebruik van dit inloopmoment.
Wethouder Franko Zivkovic-Laurenta en ontwikkelaar Claudio Riffeser gaven geheel onverwachts toelichting op de plannen.

Reacties
Aanwezigen zijn vooral positief over de renovatie van het verouderde winkelcentrum. De impuls van een nieuwe parkeergarage en de renovatie van de huidige woningen (van Winter Trust). De vragen van de bezoekers richten zich met name bij de plannen voor de nieuwe woontoren en de verbeterde verblijfsfunctie van de openbare ruimte.

Naast de positieve geluiden werd ook zorg uitgesproken over de (deel)plannen. Vanzelfsprekend was de hoogte van de nieuwe woontoren zo’n bespreekpunt. Op locatie kon men zien wat de plaatsing van dit gebouw zou zijn. Vanuit diverse perspectieven van omliggende woningen kon men ook zien wat de impact is op het huidige uitzicht.

Zoals toegelicht tijdens de bijeenkomst wordt het proces voor de woontoren gestart met onder andere het inrichting van een reflectiegroep. Ook is toegelicht dat in het huidige bestemmingsplan er toestemming is om woningen te bouwen die aan de lokale woningbehoefte voldoen, maar dat dit plan zou betekenen dat er een groot, recht woningblok gebouwd mag worden. Esthetisch gezien leek dit Winter Trust en de gemeente een minder wenselijke situatie, de huidige artist impressies van de architect laten zien hoe het gebouw een open karakter behoudt, maar daarnaast ook, met een bijzondere architectuur en vorm een landmark kan worden. Dit onderwerp zal dan ook zeker besproken worden met de reflectiegroep die ingericht wordt.

Ook ten aanzien van de verkeers- en parkeersituatie in omliggende wijken werden vragen gesteld. Ook hier wordt in de reflectiegroep op teruggekomen.

Het vervolg
Tijdens de inloopbijeenkomst werd duidelijk dat er veel animo bestaat om mee te denken over de ontwikkelingen rondom Bisonspoor, hiervoor hebben 23 personen zich aangemeld. Op zowel persoonlijke titel alsook als vertegenwoordiger van belangengroepen. Deze groep zal deze zomer nog worden uitgenodigd voor het vervolgtraject.

Laatste wijziging woensdag, 26 juli 2017 13:33