Nieuws

Op dinsdag 5 maart 2019 is het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat over de herontwikkeling van de parkeergarage (P2) met kantoortoren, samen met het tankstation en de garage. Ook de parkeerplaats (P3) achter de HEMA hoort erbij. Er zijn door de omgeving 31 zienswijzen ingediend. Samen met de uitvoerige behandeling in de commissie Fysiek domein heeft dit bijgedragen aan aanpassing van het bestemmingsplan.

Er is vergunning verleend voor het plaatsen van een grotere lichtkap op het midden-plein van het winkelcentrum Bisonspoor.

De constructie bestaat uit grote houten spanten. Het is (nog) niet bekend wie deze overkapping gaat bouwen. Meer informatie vindt u via: officielebekendmakingen

vrijdag, 16 november 2018

Bestemmingsplan Bisonspoor 2020

15 november 2018 - Het college van B&W heeft in haar vergadering van 13 november 2018 besloten om het ontwerpbestemmingsplan Bisonspoor P2 en P3 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
Gedurende 6 weken konden inwoners hun mening over de plannen geven. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. De zogenoemde zienswijzen zijn vervolgens beoordeeld en verwerkt.
Op basis daarvan is het ontwerpbestemmingsplan op onderstaande onderdelen aangepast. De raad zal op 29 januari 2019 hierover besluiten.

Pagina 5 van 17