Nieuws

maandag, 12 maart 2018

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van Bisonspoor vastgesteld. Eén van de onderdelen in dit kader is de (her)ontwikkeling van de locaties P2 en P3 langs de binnenring van Bisonspoor.

Vanaf aanstaande vrijdag 2 maart zijn vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur verkeersbegeleiders actief voor het begeleiden van het verkeer en (indien noodzakelijk) het afsluiten van de binnenring van Bisonspoor en het parkeerterrein AH/Dirk.

Zie voor meer informatie de Bison Shopping Center Nieuwsbrief

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht het stedenbouwkundig kader en Beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van Bisonspoor vastgesteld. Eén van de onderdelen van het plan is transformatie van de P2-locatie tot woongebied met commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Om de transformatie mogelijk te maken doorloopt de gemeente een procedure om een nieuw bestemmingsplan te wijzigen.
In het bestemmingsplan staan regels voor bouwen en gebruiken van gronden: welke functies zijn toegestaan (wonen, maatschappelijk, kantoor of bedrijf) en welke bebouwing is toegestaan op de betreffende gronden.

Pagina 9 van 15