Nieuws

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht het stedenbouwkundig kader en Beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van Bisonspoor vastgesteld. Eén van de onderdelen van het plan is transformatie van de P2-locatie tot woongebied met commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Om de transformatie mogelijk te maken doorloopt de gemeente een procedure om een nieuw bestemmingsplan te wijzigen.
In het bestemmingsplan staan regels voor bouwen en gebruiken van gronden: welke functies zijn toegestaan (wonen, maatschappelijk, kantoor of bedrijf) en welke bebouwing is toegestaan op de betreffende gronden.

woensdag, 21 februari 2018

Tijdelijke afsluiting donderdagmiddag

Aanstaande donderdag 22 februari wordt vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur zowel de binnenring van Bisonspoor (ter hoogte van het parkeerterrein AH/Dirk) alsmede het parkeerterrein AH/Dirk tijdelijk afgesloten.
Winkels blijven gewoon bereikbaar.

Zie voor meer informatie de Bison Shopping Center Nieuwsbrief

maandag, 19 februari 2018

Verwijdering brugverbinding P1

De brugverbinding die de verbinding maakt van P1 naar Bisonspoor is verwijderd van zaterdag op zondagnacht. Omdat voor de uitvoer van de werkzaamheden de weg moest worden afgesloten zijn deze werkzaamheden uitgevoerd buiten de openingstijden van het winkelcentrum en kantorencomplex. Hiervoor is door Winter Trust een verkeersbegeleider ingezet om verkeer te verwijzen naar een alternatieve rijroute. De werkzaamheden zijn eenmalig. De vergunning voor de afwijkende tijden van de sloopwerkzaamheden is, om de sloop niet te vertragen, in dezelfde week verleend als de aanvraag is binnengekomen. Een belangrijke restrictie was dat de sloper de omwonenden hiervan op de hoogte moet stellen. Inmiddels hebben wij begrepen dat dit niet of onvoldoende is gebeurd.

Pagina 10 van 16