Nieuws

De Visuals van parkeergarage zijn bekend gemaakt.
Lees er meer over in dit artikel:  nieuwe parkeergarage Bisonspoor gaat de hoogte in .

Hieronder leest u de gemeentelijke verslaglegging van de peilende commissie op 12 september.

De heer Riffeser spreekt in namens Wintertrust. Houdt een pleidooi voor het project Bisonspoor 2020 en met name voor de twee hoge woontorens. Hij vraagt de commissie of zij zo ver zijn om in te stemmen met het realiseren van deze woontorens. De heer Pichler is de architect van de woontorens. Hij geeft een toelichting op zijn ontwerp. Hij heeft geprobeerd een verbinding te maken tussen het oude dorp en het modernere Maarssenbroek. Zijn ontwerp is gebaseerd op het uitgangspunt om geen schaduwvorming te krijgen op de gebouwen in de omgeving.

woensdag, 04 oktober 2017

Voorbereidende werkzaamheden gestart

Voorbereidende werkzaamheden gestart – parkeervoorzieningen blijven in drukke najaar gewoon beschikbaar
Helaas is de geplande sloop van de eerste fase van P1 niet op 14 augustus gestart. Ondanks veelvuldig contact met het bedrijf dat de sloop zou uitvoeren, bleek dat zij zich niet konden houden aan de afgesproken deadline. Inmiddels is er met de sloper gekeken naar een nieuwe, geschikte datum voor de start van de werkzaamheden. Er is besloten om vanaf 2 januari 2018 het gehele parkeerdek en de toren in 1 fase te slopen. De start van de nieuwbouw blijft gewoon volgens planning op half maart 2018 staan.

Pagina 15 van 17