Nieuws

dinsdag, 26 september 2017

Tijdelijke herinrichting marktplein

Vorige week is het nieuwe appartementencomplex op de locatie van de voormalige bibliotheek Maarssenbroek opgeleverd en zijn de hekken rondom het bouwterrein verwijderd.

Nu het bouwterrein weer weg is, is deze week het marktplein opnieuw ingericht als parkeerterrein. Dit sluit aan bij de huidige belijning op het marktplein. Deze inrichting is van tijdelijke aard.
Op het moment dat de nieuwe parkeergarage voor Bisonspoor (P1) is opgeleverd zal gestart worden met het herinrichten van het marktplein. Het idee is om het marktplein uiteindelijk autoluw te maken.

Momenteel staan nog een aantal lantarenpalen niet op de juiste plaats, dit wordt op een later moment herplaatst.

De achtste etage van een van een van de kantoortorens op Bisonspoor was de locatie van de eerste van een reeks van drie bijeenkomsten voor ondernemers, kantoorhuurders en omwonenden.

Deze eerste bijeenkomst werd specifiek ingericht om de winkeliers van BISON Shopping Center. Zij konden op deze wijze optimaal geïnformeerd worden over de projectonderdelen die voor hen van belang zijn. Een grote en zeer betrokken groep was aanwezig voor de presentatie van Claudio Riffeser, Managing Director van Winter Trust.

Op 20 december 2016 is door de gemeenteraad het Ambitiedocument Bisonspoor vastgesteld. In dit document is de ambitie opgenomen van de gemeente Stichtse Vecht om samen met Winter Trust (eigenaar van het complex) te zorgen voor een upgrading van het gebied.
Een van de vervolgstappen die gedurende 2017 zijn opgepakt is het ontwikkelen van een concept stedenbouwkundig kader. Hierin krijgen architectuur, samenhang van de openbare ruimte op en rondom winkelcentrum Bisonspoor vorm. In het plan worden verschillende aspecten behandeld, van ontwerpafwegingen tot technische randvoorwaarden.

Pagina 16 van 17