Nieuwsbulletins

donderdag, 09 mei 2019

Nieuwsbulletin mei 2019

Terugkoppeling klankbordgroep

Op maandag 15 april vond de klankbordgroep bijeenkomst van Bisonspoor2020 plaats. Tijdens de bijeenkomst gaf Winter Trust een toelichting op alle ontwikkelingen in Bisonspoor en de stand van zaken daarvan. De gemeente gaf vervolgens een update over de lopende verkeersonderzoeken, de laatste wijzigingen in het definitief ontwerp van het marktplein en de laatste aanpassingen die binnenkort worden gedaan bij het kruispunt op de Safariweg.

maandag, 25 februari 2019

Nieuwsbulletin februari 2019

Informatieve raadscommissie 12 februari 2018

Op 12 februari 2019 vond een informatieve raadscommissie plaats over het masterplan Bisonspoor. Omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden konden de bijeenkomst bijwonen. Op die avond presenteerde projectmanager vanuit de gemeente, Ivo Bouwens, het plan voor het nieuwe Marktplein. Vanuit Winter Trust BV presenteerde Friso de Jong het masterplan Bisonspoor. En als laatste werd de commissie bijgepraat door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng over de uitkomsten van het parkeeronderzoek. Onderstaand een korte samenvatting van de presentaties.


vrijdag, 21 december 2018

Nieuwsbulletin december 2018

Bijeenkomsten herinrichting marktplein

marktplein webDe gemeente heeft op 15 en 20 november bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en ondernemers om de plannen voor een nieuw marktplein toe te lichten. Het stedenbouwkundig bureau, buro MA.AN, heeft het ontwerp voor het nieuwe marktplein gepresenteerd. De aanwezigen waren positief over het nieuwe ontwerp maar zij uitten ook hun zorgen over de parkeerproblematiek in en rond Bisonspoor. Bewoners ervaren problemen met het vinden van een parkeerplek in de wijk. Hun zorgen nemen toe met de nieuwe ontwikkelingen in Bisonspoor: betaald parkeren in de nieuwe parkeergarage, het verdwijnen van de parkeerplekken op het marktplein en de bouw van twee nieuwe woontorens. Ook het treinstation Maarssen trekt veel forensen die hun auto overdag in de omliggende wijken parkeren. De zorgen over het parkeren zijn bekend bij de gemeente. De gemeente heeft toegezegd onderzoek uit te voeren om hiervoor een oplossing te vinden. Ook de klankbordgroep Bisonspoor2020 wordt hier actief bij betrokken. Medio januari 2019 organiseert de gemeente nog een informatieavond voor de winkeliers van Bisonspoor.