maandag, 25 februari 2019

Nieuwsbulletin februari 2019

Informatieve raadscommissie 12 februari 2018

Op 12 februari 2019 vond een informatieve raadscommissie plaats over het masterplan Bisonspoor. Omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden konden de bijeenkomst bijwonen. Op die avond presenteerde projectmanager vanuit de gemeente, Ivo Bouwens, het plan voor het nieuwe Marktplein. Vanuit Winter Trust BV presenteerde Friso de Jong het masterplan Bisonspoor. En als laatste werd de commissie bijgepraat door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng over de uitkomsten van het parkeeronderzoek. Onderstaand een korte samenvatting van de presentaties.


Marktplein

Impressie01 web

Het nieuwe marktplein krijgt meer verblijfskwaliteit en er is meer te beleven, ook als de winkels zijn gesloten. Het marktplein is een multifunctioneel plein met ruimte voor de markt, terrassen, evenementen (bijv. een beachvolleybaltoernooi) en is bereikbaar voor hulpdiensten. Op het plein is stallingsruimte voorzien voor fietsers bij de entrees van het winkelcentrum en het appartementengebouw. Voor de weekmarkt zullen voorzieningen als elektra en water in de bestrating worden opgenomen. Invalide parkeren en halen en brengen kan aan de rand van het marktplein.

    • Het plein wordt gekenmerkt door éénduidige bestrating met nuances die looproutes en verblijfs-of functionele gebieden aanduiden
    • Bijzondere lichtmasten staan op strategische plekken. Hoge spots accentueren het plein
    • Bomen als groene elementen in bakken zijn een herkenbare toevoeging aan het plein
    • Fiets parkeren is in ruime mate mogelijk zodat hinderlijk gestalde fietsen tot het verleden behoren.

Nieuwsgierig naar het nieuwe marktplein? Neem een kijkje op de website


Masterplan Bisonspoor

Bisonspoor web 01

De presentatie over het masterplan Bisonspoor geeft een actueel beeld van de ontwikkelvisie voor het gebied. Eén projectdeel is reeds uitgevoerd namelijk de bouw van de parkeergarage. Onlangs is gestart met de renovatie van de gevels van het winkelcentrum.

Het doel van de plannen is om in een gebied wonen, werken en winkelen samen te brengen. Onlangs is daar ook zorg aan toegevoegd, in de vorm van zorgwoningen. Met de renovatie- en nieuwbouwplannen hoopt Winter Trust de klantenkring voor het winkelcentrum te vergroten, klanten een gevarieerd winkelaanbod te bieden, en mensen die in het gebied werken een prettige werkomgeving te geven. En als laatste de huidige en nieuwe bewoners een fijne leefomgeving te bieden.

Het ontwikkelen van vastgoed is een langjarig proces waarbij Winter Trust steeds probeert in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Daardoor kan het zijn dat plannen tijdens het proces wijzigen.


Parkeeronderzoek

Parkeren web

Rondom het woon-, winkel- en werkgebied Bisonspoor in Maarssen wordt in de woonwijken
overlast ervaren van parkeerders die er niet wonen. De gemeente denkt erover om het parkeren in het gebied beter te reguleren, maar wil dit dan wel met een goede onderbouwing kunnen doen. Daarom heeft de gemeente Goudappel Coffeng BV gevraagd een parkeeronderzoek op straat uit te voeren om de reden waarom mensen daar parkeren en de parkeerdruk in de omgeving van het winkelcentrum inzichtelijk te maken.

Conclusie
De conclusie van het parkeeronderzoek is dat het voornamelijk werknemers van het winkelcentrum, de kantoren én forensen zijn die de parkeerdruk veroorzaken in voornamelijk Bisonspoor en Antilopespoor. Een conclusie die omwonenden en leden van de klankbordgroep Bisonspoor al bij de gemeente hebben aangegeven, en die wij nu kunnen staven met feiten en cijfers.

Aanbeveling
Er moet een oplossing komen voor de forensen. De aanbeveling die Goudappel Coffeng heeft gedaan is een blauwe zone met parkeervergunning voor bewoners in combinatie met een gebouwde voorziening voor treinreizigers. De gemeente gaat onderzoeken wat de beste oplossing is en hoopt voor de zomer een concrete uitspraak over een oplossing te kunnen doen. De komende tijd is er dus op dit gebied veel werk te verzetten. We houden u hiervan op de hoogte.


Ander nieuws

Monitoring aanpassingen kruising ingang Antilopespoor/ parkeergarage Safariweg

Na het in gebruik nemen van het kruispunt Antilopespoor/ Safariweg tegenover de nieuwe parkeergarage bleek voor de weggebruikers onduidelijkheid over het gebruik van de kruising. Naar aanleiding hiervan is de kruising opnieuw bekeken. Er zijn tijdelijke maatregelen getroffen om de doorstroming te bevorderen en het gebruik van de kruising te verduidelijken. Deze tijdelijke maatregelen zijn de afgelopen maanden gemonitord en worden nu, ook naar aanleiding van positieve reacties van weggebruikers, definitief gemaakt. Op dit moment zijn we met de aannemer de werkzaamheden aan het plannen. Als duidelijk is wanneer de uitvoering kan starten zal hierover nader worden gecommuniceerd.

Werk aan gevels BISON shopping center

Inmiddels zijn verschillende sloopwerkzaamheden aan de gevels rond het marktplein uitgevoerd zoals het verwijderen van de draaideur bij de entree van de HEMA en diverse buitenplafonds. Het aanbrengen van de boorpalen in de grond verloopt voorspoedig. Hierna worden de fundering, vloer en de nieuwe gevels aangebracht.

Laatste wijziging donderdag, 09 mei 2019 09:50