donderdag, 09 mei 2019

Nieuwsbulletin mei 2019

Terugkoppeling klankbordgroep

Op maandag 15 april vond de klankbordgroep bijeenkomst van Bisonspoor2020 plaats. Tijdens de bijeenkomst gaf Winter Trust een toelichting op alle ontwikkelingen in Bisonspoor en de stand van zaken daarvan. De gemeente gaf vervolgens een update over de lopende verkeersonderzoeken, de laatste wijzigingen in het definitief ontwerp van het marktplein en de laatste aanpassingen die binnenkort worden gedaan bij het kruispunt op de Safariweg.

Ook de bouwoverlast van de werkzaamheden aan het winkelcentrum kwam ter sprake. Bewoners willen hier gemakkelijker een melding van kunnen maken. Tijdens de klankbordgroep bijeenkomst is daarom voorgesteld om te starten met een spreekuur. Winter Trust organiseert dit spreekuur binnenkort. Tijdens dit spreekuur zijn de projectleider van Winter Trust, de aannemer en de gemeentelijke toezichthouder aanwezig voor vragen en opmerkingen over de werkzaamheden. Winter Trust zal de uitnodiging voor het spreekuur binnenkort delen via de website en social media.


Herinnering: bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor voor beroep ter inzage

Bisonspoor web 01Dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor vastgesteld. Het definitieve bestemmingsplan ligt van 10 april tot en met 21 mei voor beroep ter inzage. Het bestemmingsplan gaat over de herontwikkeling van de parkeergarage (P2) met kantoortoren, samen met het tankstation en de garage. Ook de parkeerplaats (P3) achter de HEMA hoort erbij. Er zijn door de omgeving 31 zienswijzen ingediend. Samen met de uitvoerige behandeling in de commissie fysiek domein heeft dit bijgedragen aan aanpassing van het bestemmingsplan zoals het toevoegen van zorgwoningen.
Als er geen beroep of verzoek om een voorlopige voorziening wordt aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan is het bestemmingsplan een dag na de beëindiging van de beroepstermijn niet meer te veranderen. De vaststelling publiceert de gemeente op Overheid.nl en in de Staatscourant.

Het bestemmingsplan bekijken?
Het bestemmingsplan ‘Bisonspoor P2 en P3’ ligt tot en met dinsdag 21 mei 2019 voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1904.BPBisonspoorP2MRS-VG01. Daarnaast is het bestemmingsplan zonder afspraak in te zien in het gemeentehuis, Endelhovenlaan 1, Maarssen. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 8:30 tot 17:00 uur en op woensdagavond tot 20:00 uur.

Beroep indienen
Tijdens de termijn van zes weken kunnen diegenen die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen tegen het plan. Iedere belanghebbende kan beroep instellen tegen de vastgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan. Beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Iedere belanghebbende moet binnen zes weken in het beroepschrift aangeven welke beroepsgrond aangevoerd wordt tegen het besluit.


Start inrichting nieuw marktplein

Impressie01 web

 

De gemeente Stichtse Vecht richt de openbare ruimte rondom het vernieuwde BISON Shopping center in. Eerder is gecommuniceerd dat als Winter Trust de gevels rond het marktplein in juni dit jaar vernieuwd heeft, de gemeente kon starten met de inrichting van het marktplein. Maar de werkzaamheden nemen meer tijd in beslag. Dat betekent dat de inrichting van het marktplein niet in juni kan starten maar begin 2020. Tot medio 2020 blijft de weekmarkt staan naast het Safarigebouw.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het definitief ontwerp van het marktplein. Dit ontwerp wordt daarna op deze website gepubliceerd.


Uitbouw 1 verdieping aan het Marktplein

Verdieping marktplein

Winter Trust heeft het plan om de 1e verdieping van het winkelcentrum aan het marktplein uit te bouwen, boven de toekomstige hoofdingang. In de uitbouw kan bijvoorbeeld een fitnesscentrum, en/of horecagelegenheid komen. Onder de uitbouw ontstaat een overdekt terras. De nieuwe horecagelegenheid die hier komt kan gebruikmaken van dit terras.
Naar verwachting start de bouw eind 2019.


Ander nieuws

Kruising ingang Antilopespoor/ parkeergarage Safariweg definitief aangepast

Al snel na de oplevering van de Safariweg op 19 september bleek dat het kruispunt tegenover de ingang van de wijk Antilopespoor en de nieuwe parkeergarage niet goed functioneerde. Voor bewoners en andere weggebruikers was het gebruik ervan onduidelijk. De gemeente heeft het ontwerp opnieuw onderzocht en vorig jaar meteen tijdelijke aanpassingen aan het kruispunt gedaan.
De afgelopen tijd heeft de gemeente de verkeersituatie in de gaten gehouden. Ook de klankbordgroep en enkele bewoners hebben meegekeken en hun waarnemingen gedeeld. We hebben geconcludeerd dat de tijdelijke verkeersmaatregelen hun werk goed doen. En daarom wordt half mei de kruising op de Safariweg definitief ingericht.

Paaltjes langs Safariweg kant MAR CS gebouw

In de bocht van de Safariweg, op de stoep van het MAR CS gebouw werd vaak fout geparkeerd door koeriers en bestelbusjes. Iets verderop heeft de gemeente vóór de nieuwe parkeergarage een laad- en losstrook hiervoor aangelegd. Alleen wordt die in de praktijk niet gebruikt. Vandaar dat een rij paaltjes is geplaatst langs de stoep bij het MAR’CS gebouw. Hopelijk willen de chauffeurs van de bestelbusjes nu wel gaan laden en lossen op de daarvoor bestemde plek.

Informatie project Bisonspoor 332 op Bisonspoor2020.nl

Tegelijkertijd met de renovatie van het winkelcentrum Bisonspoor en de herontwikkeling van het gebied vindt ook het ontwikkelen van het gebouw Bisonspoor 332 plaats. Dit is het pand waar de Bestuursacademie in zat. De herontwikkeling van dit pand zorgt voor de verbinding tussen Bisonspoor en de omliggende wijken.

Dura Vermeer en Kikx Development ontwikkelen
Het gebouw op het adres Bisonspoor 332 heeft Dura Vermeer aangekocht. Samen met projectontwikkelaar Kikx Development gaan zij het opnieuw ontwikkelen tot een gebouw met appartementen. Net als Winter Trust werken ook deze ontwikkelaars met de gemeente samen op thema’s als de ontwikkeling van het gebied Bisonspoor en de inrichting van de openbare ruimte (bijvoorbeeld groen en parkeren).
De projectontwikkelaar betrekt omwonenden en de klankbordgroep Bisonspoor bij de herontwikkeling van het gebouw. In het najaar van 2018 zijn de eerste plannen gepresenteerd in de klankbordgroep Bisonspoor. Voor de zomer organiseert Kikx Development een informatieavond voor alle omwonenden en geïnteresseerden.

Informatie over het project
Omdat het project Bisonspoor 332 deel uitmaakt van het stedenbouwkundig plan voor Bisonspoor is informatie over dit project ook te vinden op deze website.

Paaltjes langs Safariweg kant MAR CS gebouw

Winter Trust heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor het opnieuw inrichten van het overdekte plein middenin het winkelcentrum en de bouw van een nieuwe lichtkoepel boven het plein.

Laatste wijziging donderdag, 09 mei 2019 10:13