vrijdag, 01 november 2019

Nieuwsbulletin november 2019

Ontwikkelingen Bisonspoor en sloop P2

nov 2019 05

Nadat de nieuwe parkeergarage werd opgeleverd is Winter Trust begonnen met het vernieuwen van de gevels van het winkelcentrum aan zowel de buitenzijde als de binnenzijde.

Naast dit werk zijn nu de voorbereidingen gestart rond de ontwikkeling van de Aldi aan de zijde waar ook Bison bowling zit. Voordat de bouw van deze supermarkt kan beginnen moeten kabels en leidingen worden omgelegd en moet de gemeente het riool verleggen. Dit zijn werkzaamheden die een directe invloed hebben op de geplande sloop van de oude parkeergarage P2. Want als men gaat slopen dan kunnen de rioleringswerkzaamheden niet starten en ook andersom heeft dat hetzelfde effect. Dat betekent dat de planning van Winter Trust om de sloop van P2 na de zomer uit te voeren, uitgesteld gaat worden naar in beginsel eind volgend jaar afhankelijk van de voortgang. Eerst gaat het werk aan de kabels, leidingen en riolering én de bouw van de Aldi plaatsvinden. Voordat daadwerkelijk gestart wordt zullen we bewoners en ondernemers hier tijdig over informeren.


Parkeren in P2

Omdat het nu duidelijk is voor de gemeente dat de sloop van P2 uitgesteld wordt hebben de gemeente en Winter Trust in overleg besloten om de parkeergarage op P2 tijdelijk open te stellen om zodoende extra parkeerplaatsen te bieden. Dit heeft als voordeel dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar komen dan wanneer P2 gesloopt zou zijn. Deze parkeerplaatsen zijn in principe 12 maanden beschikbaar en biedt bewoners en bezoekers extra gelegenheid om te parkeren. Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart om de P2 open te stellen voor parkeren. Wanneer het zover is dat deze in gebruik kan worden genomen informeert de gemeente hierover via de website en lokale media.


Gevel nieuwe parkeergarage

Winter Trust streeft ernaar om de P1-parkeergarage nog voor de feestdagen te voorzien van de nieuwe gevel. Er is echter de mogelijkheid dat het na de jaarwisseling wordt. nov 2019 02


Kunstwerk op marktplein Bisonspoor

nov 2019 01

Het kunstwerk ‘De Obelisk’ dat op het marktplein staat wordt, voordat de werkzaamheden aan het plein volgend jaar beginnen, weggehaald en opgeslagen in een depot van de gemeente. Ondertussen is de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie voor het kunstwerk.

Laatste wijziging dinsdag, 26 november 2019 13:08