Nieuwsbulletins

vrijdag, 21 december 2018

Nieuwsbulletin december 2018

Bijeenkomsten herinrichting marktplein

marktplein webDe gemeente heeft op 15 en 20 november bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en ondernemers om de plannen voor een nieuw marktplein toe te lichten. Het stedenbouwkundig bureau, buro MA.AN, heeft het ontwerp voor het nieuwe marktplein gepresenteerd. De aanwezigen waren positief over het nieuwe ontwerp maar zij uitten ook hun zorgen over de parkeerproblematiek in en rond Bisonspoor. Bewoners ervaren problemen met het vinden van een parkeerplek in de wijk. Hun zorgen nemen toe met de nieuwe ontwikkelingen in Bisonspoor: betaald parkeren in de nieuwe parkeergarage, het verdwijnen van de parkeerplekken op het marktplein en de bouw van twee nieuwe woontorens. Ook het treinstation Maarssen trekt veel forensen die hun auto overdag in de omliggende wijken parkeren. De zorgen over het parkeren zijn bekend bij de gemeente. De gemeente heeft toegezegd onderzoek uit te voeren om hiervoor een oplossing te vinden. Ook de klankbordgroep Bisonspoor2020 wordt hier actief bij betrokken. Medio januari 2019 organiseert de gemeente nog een informatieavond voor de winkeliers van Bisonspoor.

Pagina 2 van 2