Raadsinformatie

In een Raadsinformatiebrief (RIB) informeert het college de gemeenteraad over actuele beleidsonderwerpen. Voor het project Bisonspoor2020 ontvangt de raad met regelmaat een update over de ontwikkelingen. De raadsinformatiebrieven zijn hieronder te lezen.